Temel Armoni Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar pdf indir

Temel Armoni Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar pdf indir

Bu kitap 2005 yılında, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Ana Bilimdalında ‘‘Müzik Öğretmenliği Programı Armoni Eğitiminde Kullanılan Başlangıç Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi’’ başlıklı Yüksek Lisans tezi olarak sunulmuş olup, bilimsel bir araştırmanın ürünüdür.
 
Bu araştırmanın genel amacı; Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği programlarında okutulan ‘‘Armoni Eğitimi’’ derslerinde kullanılan kitapların ders içerikleri açısından analizlerinin yapılarak, armoni dersi için en uygun ders içeriğinin ne olması gerektiğini ortaya koymaktır.
 
Araştırmanın ana konusu müzik öğretmenliği programlarında okutulan armoni ders kitaplarının incelenip, aralarındaki farklılıkların ortaya konulmasıdır.
 
Bu çalışmada, Türk Müzik Eğitimcilerinin yazmış olduğu armoni  eğitimi ders kitapları incelenmiştir.
 
Araştırmada, incelenen armoni kaynaklarından alınan (Akor tanımı, akor çeşitleri, I., IV., V. derece temel konumlar, şan armonizesi, altılı ve dört-altılı uygular ile dominant 7’li)  bilgiler  örnekleriyle beraber tek tek incelenip bunlarla ilgili bilgiler verilmiştir.
 
Son olarak ele alınan konular arasındaki farklılıklara ilişkin sonuçlara varılmış, çözüm önerileri getirilmiştir.
 
Doç Dr. M. Serkan ÇAKIR
 

Temel Armoni Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar isimli 64 sayfadan oluşan kitap ; M. Serkan Çakır tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 27.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Temel Armoni Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar pdf indir - indir