Teori ve Uygulamada Özel Mülkiyet Hakları İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki pdf indir

tarafından
4
Teori ve Uygulamada Özel Mülkiyet Hakları İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki pdf indir

Özel mülkiyet hakları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki bir kitaba sığamayacak kadar derin bir konudur. Bu önsel kabulle birlikte bu kitap ekonomik büyüme açısından özel mülkiyet haklarınınbüyüme teorilerindeki yerini incelemekte ve ardından ekonomik, felsefi,antropolojik ve hukuki temellerini irdelemektedir. Gerçekten ülkeler mülkiyet hakları geliştikçe mi daha yüksek bir büyüme performansı sergilemekte yoksa büyüyen ve zenginleşen ülkeler mi mülkiyet haklarını geliştirmektedir. Budoğrultuda kitap ana akım teorilerin savunduğu gibi mülkiyet hakları ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını sınamaktadır.Bununla birlikte mülkiyet hakları olmadan da özel mülkiyet haklarının ortaya çıkardığı pozitif sonuçlara ulaşmanın başka mümkün yollarını daörneklemektedir.  
 

Teori ve Uygulamada Özel Mülkiyet Hakları İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki isimli 234 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Hülya Deniz Karakoyun tarafından yazılmış ve LEGAL YAYINCILIK yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Teori ve Uygulamada Özel Mülkiyet Hakları İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.