Terörizmin El Kitabı Kavram, Tanım, Nedenleri, Tarihsel Süreci, Türleri, Mücadele Yöntemleri pdf indir

tarafından
6
Terörizmin El Kitabı  Kavram, Tanım, Nedenleri, Tarihsel Süreci, Türleri, Mücadele Yöntemleri pdf indir

Terör ve terörizm, uluslararası ilişkiler disiplininin en tartışmalı kavramları arasında yer almaktadır. Bu iki kavramın tartışmalı olmasının başlıca sebebi ise üzerlerinde varılan ortak bir tanımın olmamasından ileri gelmektedir. Terör; tedhiş, yıldırma ve korkutma anlamlarına gelirken terörizm ise “siyasi amaçla silahlı propaganda eylemi” olarak herkesin kabul edebileceği, objektif bir yaklaşımla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Terörizm üzerine yapılan tartışmalar, sosyal bilimlerde ve diğer alanlarda kavram üzerine daha çok araştırma yapılmasına ve yayınlar üretilmesine neden olmaktadır. Ancak bu yayınlar, çoğunlukla Batılı akademisyenler tarafından yapılmakta ve ülkemizde yerli literatürde terörizm üzerine yapılan çalışmalar, yeterli düzeye ulaşamamaktadır. Bir başka deyişle üzerinde bu kadar çok konuşulan ve hayatımızı ontolojik güvenlik bakımından etkileyen terörizm hakkındaki çalışmalar, yetersiz düzeyde kalmaktadır. Terörizmin El-Kitabı: Kavram, Tanım, Nedenleri, Tarihsel Süreci ve Mücadele Yöntemleri adını verdiğimiz ve otuz üç kıymetli yazarı bir araya getiren bu çalışma, yukarıda saydığımız eksikliği giderme amacını taşımakta ve ülkemizde bu alanda çalışan akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir
 

Terörizmin El Kitabı Kavram, Tanım, Nedenleri, Tarihsel Süreci, Türleri, Mücadele Yöntemleri isimli 652 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 09.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Terörizmin El Kitabı Kavram, Tanım, Nedenleri, Tarihsel Süreci, Türleri, Mücadele Yöntemleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.