Tolstoy’un İnsan ve Yaşam Felsefesi pdf indir

tarafından
7
Tolstoy’un İnsan ve Yaşam Felsefesi pdf indir

Dünyanın en çok okunan iki yazarından biri olma vasfına sahip, büyük yazar ve mütefekkir Tolstoy, Türk okurunun da yaşadığı yıllardan itibaren dikkatini çekmiş, beğenisini kazanmış nadir kalemlerdendir. Tolstoy’un eserleri gerek fikirleriyle gerek edebî eserleriyle nitelikli okur kitlesinin halen başucu kitapları arasında yer alır.
İnsan pozitif ve negatif ne yaşarsa yaşasın, benim işim Allah’ı ve insanları sevmek” diyerek yoluna devam ederse; bu insanın hayatı mutlu, huzurlu, şükürle geçer. Hayatı çözmenin sırrı “kendini bilmekten geçer. Kendini bil ki, hayatın gayesine muvaffak olasın. Kendini bil ki, etrafına ışık, enerji, mutluluk saçasın. Her negatifi, pozitife çevirmek de yine senin elinde. Unutma! Sen, “şerefli olan insansın. O zaman kendini bulmak için çıktığın bu yolda “Tolstoy” sana yoldaş olsun. Dokuz kitaptan oluşan eserin sadeleştirerek bir araya getirildi.
1.Tolstoy, Sevgi, Muhabbet kavramını kutsal metinlere ve büyük düşünce adamlarının fikirlerine müracaat ederek irdeliyor, okurlarını huzur ve inanç ikliminde mutlu bir hayata davet ediyor.
2.Tolstoy, Dua aynı seride yer alan diğer kitaplarından farklı bir üslupla okur karşısına çıkıyor. Şark geleneğindeki mesel anlatarak ikna etme tarzını Dua adlı eserinde benimseyen yazar; çocuğu ölen bir annenin sorgulamaları üzerinden duanın ve teslimiyetin ve sabrın önemini vurguluyor.
3.Tolstoy, Söz, Kelam tıpkı Yunus’un: “Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı” dizelerindeki hakikat gibi sözün birleştiren, ayıran yönüne, sözün kıymetine yöneliyor. Konuşma, tartışma, kötü söz konuşma ve susma gibi kavramların ahlakçı bir bakış ölçüsüyle okura sunulduğu eser; olgun bir toplumda, olgun bireylerin takınması gereken tavırları işaret etmesi yönüyle de hayli önem taşıyor. Yedi bölümden oluşan kitapta Tolstoy yine fikirlerini ortaya koyarken dünya düşünce tarihinde yer edinmiş büyük mütefekkirlerin sözlerine müracaat etmeyi de ihmal etmiyor.
4.Tolstoy, Tıpkı bir din âlimi gibi İman ve İtikad kavramlarının sınırlarını çizmeye, bu kavramları somutlaştırmaya çalışıyor. İman ve itikadın, insanın dünyada ne için bulunduğunu anlamasıyla benlikte oluşan kavramlar olduğunu dile getiren yazar, hakiki imanın hayat ile olan münasebetini dokuz küçük bölümden oluşan eserinde adeta okur zihnine ve kalbine nakşediyor.
5.Tolstoy, Vicdan aynı seride yer alan diğer kitaplarından farklı bir üslupla Vicdan okur karşısına çıkıyor. Farklı asırlarda, farklı memleketlerde yaşamış düşünürlerin, öğüt ve hikmetli sözlerini bir seçki anlayışıyla okura sunarken kendi düşünceleri ile bu sözlerin kapsayıcılığını genişletiyor. Sabır, kötülük ve iyilik, doğruluk, iman gibi kavramlar üzerinden hayata bir değer ve anlam yüklenen eser, insanın kendi kendisine sorduğu ezeli meseleleri aydınlatmaya dair bir çaba niteliğinde.
6.Tolstoy, Ruh kendi inancının temel taşlarını, büyük fikir insanlarının düşüncelerinin üzerinde yükseltiyor. Ruh ve beden bağlamında insanın özünün ruh düşüncesini vurgulayan yazar, insanın ruhla yaşadığının altını çiziyor ve soyut bir kavram olan ruhun niteliğini kendi ifadeleriyle resmediyor.
7.Tolstoy, Eşitlik insanların eşitliği ve kardeşliği düşüncesinin fikrî temellerini ortaya koyarak okuru, huzurlu bir hayat iklimine davet ediyor.
8.Tolstoy. Hiddetin Yedi bölümden oluşan kitapta; başkalarının kötülüğünü istemenin insan için sakıncaları, hiddetin neticeleri, alçakgönüllü olmanın önemi ve kötü huylardan uzak durmanın gerekliliği üzerinde duruluyor. Tolstoy aynı seride yer alan diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de daha önceki çağlarda, farklı coğrafyalarda yetişmiş ve düşünce tarihinde izler bırakmış fikir adamlarının görüşlerini, kendi görüşleriyle harmanlayarak okura sunuyor. Hz. Muhammed’e ait iki hadisten de eserde istifade eden yazar, bu eserinde de insana, topluma huzurun, kurtuluşun ve anlamlı bir hayat yaşamanın ipuçlarını veriyor.
9. Tolstoy, Ölüm ezelden beri insanın en büyük gerçeği ve anlamlandırmakta zorluk çektiği ölüm konusunu ele alıyor. Ölümün yokluk olmadığını ve hayatın ölümle sona ermediğini kutsal metinlere ve büyük düşünce adamlarının fikirlerine müracaat ederek okur zihnine perçinleyen yazar eserinde özellikle Doğu dinlerine ve düşünce adamlarına eserinde ayrı bir önem atfediyor. Muhabbetli okumalar temennisiyle…
 

Tolstoy’un İnsan ve Yaşam Felsefesi isimli 164 sayfadan oluşan kitap ; Lev N. Tolstoy tarafından yazılmış ve LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY YAYINLARI yayınevinin 24.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Yapay Kader pdf indir başlıklı makalemizde Yapay Kader indir, Yapay Kader oku ve Yapay Kader pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Tolstoy’un İnsan ve Yaşam Felsefesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.