Tralleis 1 / Kemik Buluntular pdf indir

Tralleis 1 / Kemik Buluntular pdf indir

Abstract Both ancient written sources and archaeological finds provide evidence that the ancient city of Tralleis was established on the plains of the southern skirts of Mount Kestane (Mesogis). The excavations performed at the site of the ancient city of Tralleis have unearthed the Gymnasium, the Northern and Western Workshops, the Western Necropolis, Underground Tunnel System and the Villa Sectors, all of which are dated to the Roman era, as well as the Episcopal Church, which is dated to the Early Byzantine period. In this study which is entitled as Tralleis I – Bone Finds, we will introduce Roman and Late Antique bone objects discovered in the excavations conducted in the Northern and Western Workshops of the Gymnasium and on the fill area at the Underground Tunnel System exit. The production of bone objects and workshops of ancient Tralleis will be also evaluated. Bone objects were unearthed during the excavations in the ancient city of Tralleis,and these were examined according to their forms and functions.
 
Keywords: Roman Empire, late antiquity, Tralleis, bone object, workshop.
 
Öz Antik yazılı kaynakların yanı sıra ve arkeolojik buluntulardan da edinilen bilgilere göre Tralleis, Kestane (Mesogis) Dağı’nın güney eteklerindeki düzlüklerde kurulmuştur.
 
Tralleis antik kenti kazı çalışmalarında, Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen Gymnasium, Kuzey ve Batı Dükkanlar, Batı Nekropolis, Yeraltı Tünel Sistemi, Villa Sektörleri ve Piskoposluk Kilisesi olarak tanımlanmış Bizans Dönemine ait dini işlevde bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Tralleis I – Kemik Buluntular başlıklı çalışmamızda, Gymnasium’un Kuzey ve Batı Dükkanları’nda ve Yeraltı Tünel Sistemi çıkışındaki toprak dolgu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmış Roma – Geç Antik Çağ dönemlerine ait kemik objeler tanıtılarak, Tralleis antik kentindeki kemik üretimi ve üretim atölyeleri hakkında değerlendirme yapılmıştır. Tralleis’deki kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış kemik objeler, form ve işlevleri hakkında yapılan detaylı araştırmalar ışığında sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Roma İmparatorluğu, Geç Antik, Tralleis, kemik obje, işlik.
 

Tralleis 1 / Kemik Buluntular isimli 210 sayfadan oluşan kitap ; Nurettin Öztürk tarafından yazılmış ve BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI yayınevinin 23.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kokulu Ot ve Baharatlar Ansiklopedisi pdf indir başlıklı makalemizde Kokulu Ot ve Baharatlar Ansiklopedisi indir, Kokulu Ot ve Baharatlar Ansiklopedisi oku ve Kokulu Ot ve Baharatlar Ansiklopedisi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Tralleis 1 / Kemik Buluntular pdf indir - indir