Turizmde Etik ve Gayriahlaki Tüketici Davranışları (Otel ve Restoran İşletmelerine Yönelik Örnek Olaylar) pdf indir

tarafından
30
Turizmde Etik ve Gayriahlaki Tüketici Davranışları (Otel ve Restoran İşletmelerine Yönelik Örnek Olaylar) pdf indir

Bu kitapta, turizmde tüketicilerin etik dışı kabul edilen gayriahlaki davranışları örnek olay anlatılımı ile ele alınmış olup, bu doğrultuda ilk bölümde genel turizm kavramları ele alınmak üzere öncelikle turizm ve turizmin çeşitleri açıklanmıştır. İkinci bölümde ahlak kavramı, ahlakın oluşumu, diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve ahlak türleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde etik kavramı, etik türlerinin ne olduğu, etik kuramlar ve etik kurallar ayrıntılarıyla incelenmiştir. Dördüncü bölümde tüketici, tüketim ve tüketim etiği kavramları ile ilişkili olarak tüketici davranışları ve bunları etkileyen faktörler, tüketici davranışları tipolojisi, tüketicilerin ve işletmelerin sahip olması gereken etik kurallar açıklanmıştır. Beşinci bölümde tüketici ahlakı ve tüketicilerin gayriahlaki davranışları çerçevesinde gayriahlaki tüketici davranışları ile nedenleri, çeşitleri ve etkileri, tüketici hak ve sorumlulukları, iç müşteri olan çalışanların gayriahlaki tüketici davranışları, hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Altıncı bölümde ise turizm işletmelerinde yaşanan etik dışı konular ve gayriahlaki tüketici davranışları alan yazından ve güncel hayattan örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır
 

Turizmde Etik ve Gayriahlaki Tüketici Davranışları (Otel ve Restoran İşletmelerine Yönelik Örnek Olaylar) isimli 246 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 16.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İşletmeler İçin Stratejik Yönetim Eksenli Rekabet Gücü Analizi pdf indir başlıklı makalemizde İşletmeler İçin Stratejik Yönetim Eksenli Rekabet Gücü Analizi indir, İşletmeler İçin Stratejik Yönetim Eksenli Rekabet Gücü Analizi oku ve İşletmeler İçin Stratejik Yönetim Eksenli Rekabet Gücü Analizi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Turizmde Etik ve Gayriahlaki Tüketici Davranışları (Otel ve Restoran İşletmelerine Yönelik Örnek Olaylar) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.