Türk Ceza Hukuku Mevzuatı pdf indir

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı pdf indir

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Adlî Sicil Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, Tanık Koruma Kanunu
Tebligat Kanunu, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Bilirkişilik Kanunu, İnfaz Hakimliği Kanunu, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik, Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği
 
 

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı isimli 890 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve ATLAS AKADEMİ yayınevinin 20.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler / Altın Seri pdf indir başlıklı makalemizde Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler / Altın Seri indir, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler / Altın Seri oku ve Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler / Altın Seri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı pdf indir - indir