Türk Ceza Hukukunda Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu pdf indir

tarafından
8
Türk Ceza Hukukunda Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu pdf indir

Ceza muhakemesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bu yolda ona yardımcı olacak ispat vasıtaları “delil” olarak adlandırılmıştır. Hâkimin hüküm verirken her türlü şüpheden arınmış olması gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, aklındaki şüpheleri ortadan kaldıracak delillere ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur. Bu kapsamda, delillerin ceza muhakemesindeki önemi büyüktür.
Delillerin önemi nedeniyle kanun koyucu delillerin karatılmasını suç olarak düzenlemiş ve bu şekilde adil yargılanma hakkının korumasını amaçlamıştır. Kitabın konusu olan suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu 5237 sayılı TCK madde 281 hükmü kapsamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bahsi geçen hükmün ilk fıkrasında suç tipi ile şahsi cezasızlık sebebi; ikinci fıkrasında cezayı ağırlaştıran nitelikli hâl ve son olarak üçüncü fıkrasında ise etkin pişmanlık hükmü düzenlenmiştir.
Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde delil kavramı üzerinde durulmuş sonrasında ise TCK kapsamında adliyeye karşı suç kavramı ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun tarihsel gelişimi konuları incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise suçun unsurları ve özel görünüş şekilleri detaylıca incelenmiş ve son olarak benzer suçlarla karşılaştırılmasına yer verilmiştir.
 

Türk Ceza Hukukunda Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu isimli 134 sayfadan oluşan kitap ; Deniz Çalışkan tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Ceza Hukukunda Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.