Türk Diliyle Güç -Disiplinler Arası Bir Çalışma pdf indir

tarafından
21
Türk Diliyle Güç -Disiplinler Arası Bir Çalışma pdf indir
Bilgi güç müdür? Kuanşi İm Pusar’ın güç göstergeleri nelerdir? Tanrının temsilcisi olan dedektifin kaostan düzen yaratma gücü sosyal medyada nasıl şiddet diline dönüşür? 19. yüzyıl sözlüklerinde ya da Türkmen atasözlerinde “güç” nasıl ele alınmıştır? Edip Ahmet’in “Hakikat”lerinde yer alan güç Dede Korkut Hikâyeleri’nde nasıl karşımıza çıkar? Gramsci’nin hegemonyasından bir reklam çekiciliğine doğru uzanan “güç” kavramı günümüz ikili ilişkilerinde nasıl şekillenmiştir?
 

Elinizdeki bu kitap “güç” kavramını Türk dili, Türk edebiyatı, halk bilimi, siyaset bilimi, edimbilim, lehçebilim, sözlükbilim, göstergebilim, iletişim bilimleri bakış açılarıyla değerlendirerek disiplinlerarası bir çalışma kimliği kazanıyor; böylelikle Türk dilinin gücünü ortaya koymaya çalışıyor.
 

Türk Diliyle Güç -Disiplinler Arası Bir Çalışma isimli 224 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Yusuf Gökkaplan tarafından yazılmış ve KESİT YAYINLARI yayınevinin 19.04.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Diliyle Güç -Disiplinler Arası Bir Çalışma pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.