Türk Edebiyatı Tarihi 1. Cilt İslam Öncesi Devir ve İslam’a Giriş pdf indir

tarafından
9
Türk Edebiyatı Tarihi 1. Cilt  İslam Öncesi Devir ve İslam’a Giriş pdf indir

Türk Edebiyatı Tarihi adlı altı ciltlik eserimizin bu ilk cildinde Türklerin en eski edebî devirleri işlenmiştir. Bu meyanda ilkin Mitolojik Devir, Destanlar Devri, İslam Öncesi Türk Edebiyatı ve İslam’a Giriş dönemleri sırasıyla ele alınmıştır. Mitolojik Dönemde Türk Mitolojisinin temel kavramları olan kozmik ögeler, Tengri, Ülgen, Umay, Erlik, Kötü Ruhlar, Yer-Su- kültleri, Kozmogoni ve Kozmoloji, Yaratılış mitleri gibi kavramlar incelenmiştir. Destanlar Bölümünde varyasyonlarıyla Yaratılış, Alp Er Tunga, Çu (Şu), Hun-Oğuz, Göktürk, Dokuz Oğuz-On Uygur (Türeyiş, Maniheizmin Kabulü, Göç), Manas destanları İncelenmiştir. İslam öncesi Türk Edebiyatı örneklerinden sözlü ve yazılı dönem edebiyatlarından örnekler verilmiş, Göktürk (Göktürk Abideleri), Uygur Edebiyatı, İslam öncesi dönemin Türk âdet ve gelenekleri, dinleri ele alınmıştır. Son bölümde ise Türklerin İslamiyet’e girişleri, Türklerin Arap ordularında yer alışları, İlk Müslüman Türk Devletleri ve Edebiyatlarına giriş yapılmıştır. Eserin Eski Türk Edebiyatı üzerinde çalışanlara kaynak olacağı inancındayız.
 

Türk Edebiyatı Tarihi 1. Cilt İslam Öncesi Devir ve İslam’a Giriş isimli 392 sayfadan oluşan kitap ; Faruk Yılmaz tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 11.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Edebiyatı Tarihi 1. Cilt İslam Öncesi Devir ve İslam’a Giriş pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.