Türk Edebiyatı Tarihi 2. Cilt İslami Türk Edebiyatı pdf indir

tarafından
4
Türk Edebiyatı Tarihi 2. Cilt  İslami Türk Edebiyatı  pdf indir

Türk Edebiyatı Tarihi adlı altı ciltlik eserimizin bu ikinci cildinde Türklerin İslamiyet’i kabullerinden sonraki dönem yani İslami Türk Edebiyatının ilk devirleri işlenmiştir. İlkin Emevî ve Abbasî dönemleri İslam Medeniyeti, bu uygarlıklarda edebiyatın yeri, Türklerin İslam Medeniyeti dairesine girişleri, İslam’ın Türk medeniyetine ve Türk uygarlığının İslam açısından değerlendirilmesi, Türklerin İslam’a giriş destanlarından Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı, Manas Destanı’nın İslami versiyonu, İslami dönem Cengiznameler ele alınmıştır.
Gazneliler, Karahanlılar dönemi Kutadgu Bilik, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Lügatü’t-Türk gibi temel eserler, Harzemşahlar dönemi Hoca Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet’i edebiyat kitapları yanında Keşşaf tefsiri sahibi Zemahşerî gibi düşünürlere değinilmiştir.
 Nihayet Selçuklu medeniyeti, bu dönemde yetişen edebiyatçılardan; Nasır-ı Husrev, Ömer Hayyâm, Katran-ı Tebrizî, Hakanî-i Şirvanî, Zahirüddin-i Faryabî, Nizami-i Gencevî, Attar-ı Nişaburî, Baba Tahir Uryanî Hemedanî, Enverî, Muhammed Gazâlî, Kuşeyrî, Necmüddîn-i Kübra, Ravendî, Anadolu Selçuklularından, Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlanâ Celalüddin Rumî, Sultan Veled, Ahmed Fakîh, Hoca Dehhanî, Şeyyad Hamza,Yunus Emre gibi düşünür, mutasavvıf ve edebiyatçılar anlatılmıştır.
Çalışmamızın ilgililer için yararlı olacağını ummaktayız.
 

Türk Edebiyatı Tarihi 2. Cilt İslami Türk Edebiyatı isimli sayfadan oluşan kitap ; Faruk Yılmaz tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 11.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Edebiyatı Tarihi 2. Cilt İslami Türk Edebiyatı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.