Türk Edebiyatı Tarihi 6. Cilt Çağdaş Türk Edebiyatı pdf indir

tarafından
3
Türk Edebiyatı Tarihi 6. Cilt  Çağdaş Türk Edebiyatı pdf indir

Türk Edebiyatı Tarihi adlı altı ciltlik eserimizin elinizdeki VI. ve son cildinde XX. Yüzyıldan başlanarak Çağdaş Türk Edebiyatı Tarihi işlenmiştir.
XX. yüzyılın başından itibaren ulusçuluk akımına mensup; dilde, ilimde, fikir ve sanatta ve aşık tarzı ulusçu şair, ilim ve fikir adamları bu bölümde ele alınmıştır.
İslamcı Şair olarak M. Akif Ersoy, Sembolist şair Ahmed Haşim, ulusal değerlerimizi dile getiren Yahya Kemal Beyatlı ulusçu roman ve hikaye yazarları Yakub Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halid Karay, Reşad Nuri Güntekin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Aka Gündüz, Şukufe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlutuna, Halide Edib Adıvar, Fevziye Abdullah Tansel, Samiha Ayverdi, Mükerrem Kâmil Su, Cahid Uçuk; tarih, anı, deneme ve eleştiri yazarları İbrahim Alaeddin Gövsa, Mithat Cemal Kuntay, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın, Peyami Safa, Mahmut Yesari, Ercümend Ekrem Talu, Ahmed Refik Altınay, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal bu bölümde ele aldığımız ve tanıttığımız yazarlar olmuşlardır.
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden Kemaleddin Kamu, Ömer Bedreddin Uşaklı, Necmeddin Halil Onan, Ahmed Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kudsi Tecer, Salih Zeki Aktay, Sabri Esat Siyavuşgil, Arif Nihat Asya, Sezai Karakoç roman ve hikaye alanında Abdülhak Şinasi Hisar, makale deneme ve fıkra alanında da Sa’deddin Nüzhet Ergun, Suud Kemal Yetkin tanıtılmışlardır.
 

Türk Edebiyatı Tarihi 6. Cilt Çağdaş Türk Edebiyatı isimli 416 sayfadan oluşan kitap ; Faruk Yılmaz tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 11.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Edebiyatı Tarihi 6. Cilt Çağdaş Türk Edebiyatı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.