Türk Müziği Keman Eğitimine Yönelik Geçki ve Çeşni Etütleri pdf indir

Türk Müziği Keman Eğitimine Yönelik Geçki ve Çeşni Etütleri pdf indir

Türk musikisi nazariyatının temel eğitim-öğretim kaynağı, sanatkâr ecdadımızın sazında ve sesinde vücud bulan muazzam asardır. Değerli genç akademisyen arkadaşımız Dr. Haluk BÜKÜLMEZ’in saz musikimizden feyizle azimle hazırladığı bu çalışma, asarın makamına, çeşnisine, geçkisine akademik bir bakış getirmekte, Türk müziği alanına ve keman icrasına önemli katkılar sunmaktadır. Müstefid olunması temennisi ile…
 
Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
 
 
Doktora tez yazımı sürecinde tanıştığım genç, yetenekli ve çalışkan meslektaşım Haluk BÜKÜLMEZ’in bu çalışması Geleneksel Türk Müziği’nin keman ile icrasının hem eğitsel hem de sanatsal boyutlarına katkı verecek öncü çalışmalardan biri olma özelliğiyle, gelenekselin geleceğe aktarımıyla ilgili de keman eğitimi alanında çok önemli bir yer alacağına inanıyorum. Türk müziği çalgı eğitimi alanına ilişkin yapılmış bu titiz çalışmanın, yenilerine ışık olması dileğiyle…
 
Prof. Dr. Mehmet EFE
 
 
Değerli öğrencim Dr. Haluk BÜKÜLMEZ’in uzun uğraşlar sonrasında büyük emekler vererek vücuda getirdiği bu kitabın, Türk müziği keman icrasında unutulmaya yüz tutmuş geçki unsuru ve icrasını içeren çalışmalar ile tüm keman icracıları ve talebelerine önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Kitap alana özgü ilk öğretim kaynağı olması bakımından büyük öneme sahiptir.
 
Türk müziği camiasına hayırlı olması temennilerimle…
 
Doç. Dr. Vasfi HATİPOĞLU
 
 

Türk Müziği Keman Eğitimine Yönelik Geçki ve Çeşni Etütleri isimli 115 sayfadan oluşan kitap ; Haluk Bükülmez tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 27.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Türk Müziği Keman Eğitimine Yönelik Geçki ve Çeşni Etütleri pdf indir - indir