Türk’ün Türk’le Savaşı pdf indir

tarafından
9
Türk’ün Türk’le Savaşı pdf indir

Tarih çoğu zaman tarihçilerin yorumlarından ibarettir. Tarihçi kendi dünya görüşü çerçevesinde tarihi bilgiyi yorumlar ve şekillendirir. Günümüz tarih yazımında en etkili siyasi düşünce milliyetçiliktir. Genellikle her ülkenin tarihçisi tarihi kendi milli menfaatlerine göre yazar ve yorumlar. Bu sebeple tarihin tahribat ve tahrifatında en etkin unsur tarihin ideolojik okumaya ve yorumlamaya tâbi tutulmasıdır.

Türk tarihini okuyan herkes bilir ki kimi zaman Türk tarihi Türklerin Türklerle savaşından ibaret olmuştur. Türk boyları, kavimleri ve devletleri tarihleri boyunca en çok birbirleri ile savaşmıştır. Türkler en kanlı savaşları birbirlerine karşı yapmıştır. Başka kavimlere ve dinlere karşı daha hoşgörülü olan Türkler kendilerine karşı çok acımasız olmuş ve büyük kıyımlar yapmıştır. Türklerin kurdukları devletlerin hemen çoğunu yine Türkler yıkmıştır. Bu sebeple Türk tarihini sadece milliyetçi perspektiften yorumlamak yanıltıcı bir kurgudur.

Bu kitapta mûteber kaynaklardan yapılan alıntılarla Türklerin Türklerle yaptığı savaşlar kronolojik olarak bir araya getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk tarihini kendi gerçekliği içinde yansıtmak ve tarihsel zaafiyetlerimizin çözümüne katkı sağlamaktır.
 

Türk’ün Türk’le Savaşı isimli 303 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Bekir Biçer tarafından yazılmış ve ÇİZGİ KİTABEVİ yayınevinin 14.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Paphlagon’dan Candar’a Kastamonu’nun Tarih Kitabı pdf indir başlıklı makalemizde Paphlagon’dan Candar’a Kastamonu’nun Tarih Kitabı indir, Paphlagon’dan Candar’a Kastamonu’nun Tarih Kitabı oku ve Paphlagon’dan Candar’a Kastamonu’nun Tarih Kitabı pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türk’ün Türk’le Savaşı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.