Türkçede Olumsuzluk Eşzamanlı İşlevsel Bir İnceleme pdf indir

tarafından
16
Türkçede Olumsuzluk  Eşzamanlı İşlevsel Bir İnceleme pdf indir

Olumsuzluk, dilbilimde farklı dilbilimsel kategoriler temel alınarak, sentaktik ve semantik düzeylerde ele alınan bir konudur. Bu çalışmada, olumsuzluk kavramı verilerek kuramsal çerçeve çizilmiş, olumsuzluk literatüründeki konular karşılaştırmalı dil verileriyle örneklendirilerek genel olumsuzluk tipolojisi çıkarılmıştır. Bu tipoloji ile Türkçedeki olumsuzluk biçimleri tespit edilmeye çalışılmış ve elde edilen ilgili malzeme yorumlanmıştır. Türkçe için “tümcesel olumsuzluk” örneklem seçilmiş, tümcesel olumsuzluğu meydana getiren olumsuzluk ögeleri belirlenmiş, bu ögelerin birbiriyle etkileşimleri morfo-sentaktik ve semantik-pragmatik düzeylerdeki görünümleri verilerek incelenmiştir.
 

Türkçede Olumsuzluk
Eşzamanlı İşlevsel Bir İnceleme isimli 206 sayfadan oluşan kitap ; Müberra Seydi tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 13.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkçede Olumsuzluk Eşzamanlı İşlevsel Bir İnceleme pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.