Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısı ve Sorunları pdf indir

tarafından
5
Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısı ve Sorunları pdf indir

I. BÖLÜM:
DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ, RİSKLERİ, EKONOMİK KALKINMA-DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ VE DIŞ TİCARETTE BAŞARILI ÜLKE ÖRNEKLERİ

1.1. Ekonomi ve Dış Ticaret İlişkileri
1.2. Teoriden politikaya: Mikro, Makro ve Uluslararası Ekonomi
1.3. Dış Ticaretin Nedenlerini Açıklayan Teorik Görüşler
1.4. Küreselleşmenin en çok etkilediği alan: Uluslararası ticaret
1.5. Yükselen trend: Küresel Değer Zincirine Katılım (KDZ)
1.6. Uluslararası ticaretin fayda ve riskleri nelerdir?

II. BÖLÜM:
KÜRESEL TİCARET

2.1. Küresel Ticaretin Gelişim Seyri
2.2. Küresel Ticaret ve Ekonomik Krizler
2.3. Covid-19 Salgını ve Küresel Borçlar
2.4. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Küresel Ticaret
2.5. Bölge ve Ülkelere Göre Dünya Ticareti
2.6. Küresel Ticarette Yeni Trendler

III. BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE İHRACATIN GELİŞİMİ

3.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem
3.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem
3.3. Kişi Başı İhracat ve İthalat
3.4. İhracat/GSYH
3.6. Dış Ticaret Hacmi

IV. BÖLÜM:
TEMEL EKONOMİK KRİTERLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN ANALİZİ

4.1. Geniş Ekonomik Sınıflamaya (BEC) Göre Dış Ticaret
4.2. Ekonomik Faaliyetlere Göre İhracat
4.3. Teknoloji Yoğunluğuna Dış Ticaret
4.4. Ödeme Şekline Göre Dış Ticaret
4.5. Sektörlere Göre İhracat
4.6. Fasıllara Göre Dış Ticaret

V. BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE İHRACATIN BÖLGESEL DAĞILIMI

5.1 İhracatın Bölge Gruplarına Göre Dağılımı
5.2. Türkiye-AB Dış Ticareti
5.3. Türkiye ekonomisi aleyhine işleyen Gümrük Birliğinde acilen yeni bir paradigma değişikliği gerekiyor
5.4. Afrika Ülkeleri ile Dış Ticaret
5.5. Türkiye- BRICS Ülkeleri Dış Ticareti
5.6. Komşu Ülkelere Göre Dış Ticaret

VI. BÖLÜM:
CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

6.1. Cari İşlemler Dengesinde Yaşanan Gelişmeler
6.2. Cari İşlemler Dengesi/GSYH4
6.3. Cari İşlemler Açığının Finansmanı
6.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Cari İşlemeler Dengesi
6.5. Toplam Rezervler ve Cari İşlemler Dengesi
6.6. Yabancı Sermaye Girişleri ve Cari İşlemler Dengesi
 

Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısı ve Sorunları isimli 292 sayfadan oluşan kitap ; Abdullah Takım tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 11.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısı ve Sorunları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.