Türkiye’de İntihar Son 10 Yılda Yaşanan ve Medyaya Yansımış Olan İntihar Vakalarının İncelenmesi pdf indir

tarafından
7
Türkiye’de İntihar  Son 10 Yılda Yaşanan ve Medyaya Yansımış Olan İntihar Vakalarının İncelenmesi pdf indir

İntihar; hemen hemen her toplum yapısında, sosyoekonomik ve eğitsel düzeyde ve her yaş aralığında görülen bir eylemdir. İntihar eylemini bireysel, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda birçok problemin tetiklediği bilinmektedir. Çok yönlü çalışmalar intihar eylemlerini izah etmek ve intihara dair genelgeçer söylemleri ortaya koymak açısından önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında gerçekleşen ve medyada yer alan 749 intihar vakası incelenmektedir. Araştırma sürecinde ulusal ve uluslararası alanda yapılmış 40’tan fazla çalışmadan örnekler paylaşılmış olup çalışma verileri ile literatür incelemeleri karşılaştırılmıştır. İntihar çalışmamızda; çocuk, yetişkin ve yaşlı intiharları ayrı ayrı ele alınmıştır. Çocuklarda en çok ailevi sorunlar ve aile baskısı, yetişkinlerde ilişkisel sebepler ve yaşlılarda ise yalnızlık, boş zaman problemleri, hastalıklar ve eş kaybı önemli intihar sebeplerindendir. Vakalar incelenirken ayrıca yaş, cinsiyet, meslek, eğitim seviyesi, yaşanılan yerin yerleşim yeri, intihar yöntemi, intihar biçimi, intihar edilen yer ve intihar sonucu detaylı biçimde değerlendirilmiştir.
 

Türkiye’de İntihar Son 10 Yılda Yaşanan ve Medyaya Yansımış Olan İntihar Vakalarının İncelenmesi isimli 158 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Sait Yıldırım tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 21.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’de İntihar Son 10 Yılda Yaşanan ve Medyaya Yansımış Olan İntihar Vakalarının İncelenmesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.