Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Cilt 2 pdf indir

tarafından
5
Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Cilt 2 pdf indir

Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu
ve
Yol Haritası
Cilt 2: Akademik Perspektif

Editörler:
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
 Dr. Öğr. Üyesi Kübra ÖZTÜRK
 
İçindekiler
 
Anayasa Yapım Süreci: Kapsam, Aktörler Ve Parametreler
Prof. Dr. Haluk Alkan
 
Yeni Anayasada Affın Mahiyeti
Prof. Dr. Ömer Keskinsoy
 
Yeni Anayasa Yapımı Sürecinde Kapsayıcı Bir Bakış Açısı: Anayasal Vatanseverlik
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu / Enes Yörükoğlu
 
Sivilleşen Demokrasi Ve Çoğulcu Yönetişim Anlayışında İfade Özgürlüğünün Boyutları
Doç. Dr. Levent Ersin Orallı
 
Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi Ve 1982 Anayasasında Ve Yeni Anayasada Yürütmenin Düzenleme Yetkisi
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Küçük
 
Yeni Anayasada Yargı Örgütlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Öztürk
 
Yeni Anayasa Çalışmalarına Bhikhu Parekh Ve Kutuplaşma Kavramı Üzerinden Bakmak
Dr. İkram Bağcı
 
Yeni Anayasa Özelinde Temel Hak Ve Hürriyetler Üzerine Bir Öneri
Öğr. Gör. Dr. Veysel Mankan
 
Aslî Kurucu İktidar Kavramı Ekseninde Sivil Anayasa
Hâkim Ömer Ufuk Dölekli
 
Yeni Anayasada Yerel Yönetim Modellemesi
Cuma Bolat
 
Yeni Anayasa Tartışmalarında Çevre
Arş. Gör. Muhammed Köse
 
Yeni Anayasada Yurt Dışında Yaşayan Türkler
Âdem Çiçek
 
Yeni Anayasada Bakanlıklar
Öğr. Gör. Selçuk Aslan
 
Çerçeve Anayasa Ayrintili Anayasa Tartişmasi Ekseninde Türkiye’nin Yeni Anayasasi
Musab Öndeş
 
Anayasalar Çerçevesinde Sosyal Medyada İfade Özgürlüğü
Süleyman Bahçıvan
 
Yeni Sivil Anayasa Bağlamında Meşruiyet Sorunsalı
Zeynep Arpa
 
Anayasa Hukuku Açısından Unutulma Hakkı
Hâkim Erdinç Emre Kurt
 
Yeni Anayasada Başlangıç Kısmının Sınırı Ve Mahiyeti
Dilara Aydın
 
2023 Seçimleri Çerçevesinde Partilerin Seçim Beyannamelerinde Yeni Anayasa Kodları
Duygu Gülcan
 
Yeni Anayasa Tartışmalarında Milliyetçilik
Ertuğrul Serçe
 
Yeni Anayasada Seçimlerin Denetlenmesi Ve Yüksek Seçim Kurulunun Statüsü
Ferhat Özbay
 
Yeni Anayasa Yapımında Yeni Bir Model Önerisi
Nurcan Kırıcı
 
Hükümet Sistemi Bağlamında Yürütme Organının Yasama Organı Tarafından Denetlenmesinin Yeni Anayasada Yeri
Yunus Emre Yar
 

Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Cilt 2 isimli 534 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Ahmet Nohutçu tarafından yazılmış ve SAVAŞ YAYINLARI yayınevinin 27.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Cilt 2 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.