Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Politiği pdf indir

tarafından
13
Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Politiği pdf indir

Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaklaşık iki yüzyıldır süren kalkınma isteği, hala güncel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kalkınma politikası, giderek zayıflayan devleti eski gücüne ulaştırma hedefi ile ortaya çıkmıştı. Oysa ki modern bir ulus-devlet inşâ projesi olarak Türkiye Cumhuriyeti, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleriyle bütünsel bir kalkınmayı hedeflemişti. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin kalkınma yolculuğu, devletin dünya kapitalizmi ile bütünleşme ve uluslararası işbölümünde üstlendiği rol çerçevesinde bir seyir izlemeye devam etmiştir. Bu kitabın konusu ise, Türkiye’nin kalkınma yönetimi politiğinin ortaya çıkışı, gelişimi ve sonuçlarının neler olduğu, hangi siyasi tercihler üzerinde yükseldiği, uluslararası siyasal ve ekonomik konjonktürle ne ölçüde eklemlendiği veya ne tür bir ilişki içerisinde olduğu ve nasıl bir arka plana dayandığıdır. Bu bağlamda kalkınmayı planlayıp yönetecek kurum olarak ortaya çıkan Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşuna neden olan tarihsel birikim ve politik birer belge olan kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanması politik düzeyde çalışmanın asıl ilgi alanını oluşturmaktadır. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı’nın geçirdiği dönüşüm, siyaset-bürokrasi gerilimi, kalkınma planlarındaki değişim incelenmiştir.
 

Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Politiği isimli 278 sayfadan oluşan kitap ; Ender Akyol tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 19.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Burası Çok Önemli! pdf indir başlıklı makalemizde Burası Çok Önemli! indir, Burası Çok Önemli! oku ve Burası Çok Önemli! pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Politiği pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.