Türkiye’nin Koronavirüs İle Mücadelesinde Mülki İdare pdf indir

tarafından
8
Türkiye’nin Koronavirüs İle Mücadelesinde Mülki İdare pdf indir

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiş ve çok hızlı bir şekilde hareket edilerek gerekli tedbirler kısa sürede uygulamaya aktarılmıştır. Covid-19 pandemisinin toplum sağlığı noktasında ortaya çıkardığı riski en aza indirmek, sosyal mobiliteyi azaltmak, izolasyon ve filyasyon tedbirlerini hayata geçirmek üzere bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca birçok önlem alınmış ve bu önlemler hızlı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda merkezde alınan kararların ülke genelinde hızlı biçimde uygulamaya aktarılmasında ise mülki idare amirleri kilit bir öneme sahip olmuşlardır.
Ayrıca Covid-19 pandemisi her ne kadar bir halk sağlığı sorunu olarak görülse de etkilediği alanlar ve ortaya çıkardığı sorunlar hasebiyle sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde kamusal idarenin doğası gereği de mülki idare amirleri önemli işlevler üstlenmişlerdir.   Bu doğrultuda mülki idare amirleri merkezde alınan kararların yerelde uygulanması amacıyla kamu, özel sektör ve STK’lar arasında koordinasyonu ve denetimi sağlayarak Covid-19 ile mücadele bağlamında alınan kararların zamanında, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamışlardır.
 

Türkiye’nin Koronavirüs İle Mücadelesinde Mülki İdare isimli 712 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve TİAV yayınevinin 13.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’nin Koronavirüs İle Mücadelesinde Mülki İdare pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.