Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri (1876-1923) pdf indir

tarafından
9
Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri (1876-1923) pdf indir

“Türkiye, 19. yüzyılın son çeyreğine bir imparatorluk yapısı ve meşrutiyet rejimiyle girdi. Yeni yönetim anlayışı tökezlemelere rağmen Mütareke’ye kadar yaşamaya devam etti. Bu idarenin en büyük mirası, Meclis-i Mebusan’ın TBMM’ye evrilişi olmuştur. Bu birikim Anadolu İhtilali ve TBMM rejimine geçişin yolunu açmıştır. Bugünkü Türkiye, hâkimiyetin millette olduğunu ilan eden Birinci Meclis ve 1921 Anayasası’nın mirasçısıdır.”
Prof. Dr. Rıdvan Akın
 
Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri’nde Prof. Dr. Rıdvan Akın, 1876’dan 2018’e kadar süren yaklaşık yüz elli yıllık siyasal gelişmeleri yüzlerce kaynak ışığında titiz bir çalışmayla iki cilt halinde okura sunuyor.

Çalışmanın ilk cildinde, I. Meşrutiyet’in ilanından Lozan Barış Antlaşması’na kadar olan (1876-1923) siyasal gelişmeler, savaşlar, krizler ve atılan adımlar kronolojik olarak belgeleriyle birlikte ele alınıyor. Anadolu İhtilali ve Birinci Meclis’in hangi koşullar altında doğduğu ve modern Türkiye’nin temellerinin nasıl atıldığı ayrıntılarıyla inceleniyor.

Osmanlı Devleti’nin yaşadığı iç ve dış sorunlara çözüm bulmak amacıyla giriştiği reform süreciyle birlikte, I. ve II. Meşrutiyet dönemlerinde yaşanan genel siyasi durum, parlamento-hükümet ilişkilerinin geçirdiği evrim ile Birinci Meclis döneminde inşa edilen siyasal rejim ve halkın içinde bulunduğu sosyoekonomik duruma kadar pek çok konu derinlemesine yorumlanıyor.

 
 
Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri, Türkiye’nin yakın tarihine ilgi duyan herkes için önemli bir kaynak eser.
 

Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri (1876-1923) isimli 496 sayfadan oluşan kitap ; Rıdvan Akın tarafından yazılmış ve NORA KİTAP yayınevinin 21.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Liderlik Sırları pdf indir başlıklı makalemizde Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Liderlik Sırları indir, Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Liderlik Sırları oku ve Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Liderlik Sırları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türkiye’nin Siyasal Gelişmeleri (1876-1923) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.