Türkiye Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar pdf indir

tarafından
6
Türkiye Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar pdf indir

Ahilerin ak börk, hırka ve aba gibi giysileri eski Türk kültürü ve İslâm ön-cesi unsurlar ile de ilişki kurulmuştur56. Hakikaten de ahilerin börk de denilenkülahları Türklerde çok eskilere dayandığını 57 biliyoruz. Mesela, Türk sul-tanlarının tahta çıktıktan sonra taç ve hırka giydiklerin biliyoruz58. Börklerin,etimolojisi tartışmalı olsa da Türkçe başlık, külah, demektir 59. Yine KaşgarlıMahmut bazı börklerin ipekten yapılıp altın varaklarla süslendiğini bildirmek-tedir60. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Devirleri Selçuklu sultanlarının tahtaçıkarken giydikleri “külâh-ı Keykubâdî” adı verilen başlıkları, yumuşak veşeritlerle başa bağlanan bir börk ile onun üstüne oturtulan altından veya altınsırma işlemeli kumaştan yapılmış bir taçtan meydana geliyordu. Selçuklulardevrinde yeni sultanın cülusu münasebetiyle tâbi beylere “düğmeli nevrûzîla’1-börk” veya “nevrüzî la’l-börk” dağıtılırdı61. La’l renginde açık kırmızıbörk, beylikler devrinde de beylere mahsustu ve onlardan ayrı olmakisteyenOrhan Gazi kendisi ve hasları için “ak börk”ü seçmişti62. Ak börkün altınada arkası uzun bir iç takye (arakcîn) giyilirdi. Böylece börk zırh görevi de görürdü.    
 

Türkiye Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar isimli 153 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen tarafından yazılmış ve TABLET yayınevinin 17.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kutuz Hoca'nın Hatıraları pdf indir başlıklı makalemizde Kutuz Hoca'nın Hatıraları indir, Kutuz Hoca'nın Hatıraları oku ve Kutuz Hoca'nın Hatıraları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türkiye Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.