Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları pdf indir

tarafından
10
Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları pdf indir

Demokrasi, özellikle son yüz elli yıllık tarihinde otoriter ve totaliter rejimlerle ölümcül bir biçimde sınandı. Özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, çoğunlukçuluk, rekabet, hesap verilebilirlik ve adalet gibi temel prensiplere sahip olan demokrasi, çağlar boyunca en fazla rağbet gören siyasal rejim olmaya devam etti.
Demokrasinin önündeki en büyük engellerden birisi olan otoriterleşme, zaman zaman demokrasi üzerinde yıkıcı etkilerde bulundu. Otoriterizm şiddet ve ikna araçlarıyla enformasyon teknolojilerini kullanarak iktidara erişimi zorlaştıran siyasal bir yönetim anlayışıdır. Bu açıdan otoriterleşme, doğası itibarıyla farklı alternatiflere kapalı siyasal bir mimariyi temsil etmektedir. Demokrasi ise, Karl Popper’in deyimiyle, iktidar değişimini adil seçimler aracılığıyla ve kan dökmeden mümkün kılan siyasal bir yönetim biçimidir.
Türkiye olağanüstü hal döneminde yapılan Anayasa Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından, Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş yaptı. Ülkemizde derinleşen otoriterleşme temayülü, atılan bu adımlarla birlikte bir bakıma kurumsallaşmış oldu. Bu otoriterleşme hukuk, demokrasi, ekonomi ve diğer alanlarda yıkıcı etkilere yol açtı.
Elinizdeki kitap bir anlamda Türkiye’nin yakın dönemine ışık tutma ve bu süreçteki politik gelişmeleri anlama çabasının bir ürünüdür. Ülkemizin seçkin akademisyenleri, politikacıları ve araştırmacıları Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin bir yıla yayılan bir süreçte düzenlemiş olduğu seminerlerde bir araya geldi. Seminerlerde, Parlamenter Sistem’den Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreci masaya yatırıldı. Uygulamaya geçirilen bu yeni sistemin hukuk, siyaset ve ekonomi alanlarındaki olumsuz etkileri kitaptaki makalelerin ana konusunu oluşturdu.
 

Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları isimli 550 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRME DERNEĞİ YAYINLARI yayınevinin 15.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Monthly Review (11. Sayı) pdf indir başlıklı makalemizde Monthly Review (11. Sayı) indir, Monthly Review (11. Sayı) oku ve Monthly Review (11. Sayı) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.