Türkiye Yüzyılına Girerken Diplomasi Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar pdf indir

tarafından
4
Türkiye Yüzyılına Girerken  Diplomasi Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar pdf indir

Bu çalışma diplomasi konusuna odaklanmaktadır. Amacı, genelde diplomasi, özelde kamu diplomasisi bağlamında Türkiye’nin potansiyeline ilişkin bir bakış açısı sunmaktır. Türkiye’nin farklı kurum ve kanallar üzerinden etkili olma kapasitesi hakkında bir düşünce üretme çabasının sonuçları bu çalışmada yer almaktadır.Türkiye Yüzyılına girerken bu çalışma ayrı bir önem kazanmıştır.
 
Entelektüel bir sohbet olarak başlayıp, kalıcı bir eser haline dönüşen bu çalışmada diplomasinin türlerine yer verilmiştir. Kitabın oluşma sürecinde var olan kıymetli eserlerden farklı olarak ekonomi-politik bir çizgide metinler kaleme alınması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, tasarlanmış olan kitap projesinin içeriğini diplomasi ve türevi konular oluşturmaktadır. Bu kitap, özellikle dinamik bir alan olması nedeni ile su diplomasisi, bilim diplomasisi ve kültürel diplomasi gibi güncel konuları da içinde barındırmakta ve ekonomi-politik bir bakış açısı ile kaleme alınmış bulunmaktadır. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen diplomasi faaliyetleri de kitapta vurgulanmaktadır.
 

Türkiye Yüzyılına Girerken Diplomasi Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar isimli 325 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve TİAV yayınevinin 16.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye Yüzyılına Girerken Diplomasi Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.