Türkiyede Mülki İdarenin Kriz Yönetme Kapasitesi: Covid 19 Örneği pdf indir

tarafından
4
Türkiyede Mülki İdarenin Kriz Yönetme Kapasitesi: Covid 19 Örneği pdf indir

Bu çalışmada, bir kriz yönetimi örneği olarak Covid-19 kriziyle idarenin mücadelesi ele alınmaktadır. Türkiye özelinde mülki idare sisteminin kriz yönetme kapasitesinin ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi hedeflenmiştir. Öncelikle, Batılı ülkelerde idarelerin krizle mücadelesinde idari kapasitelerini güçlendiren, son dönemde literatürde öne çıkan krize müdahale aşamasında kullandıkları kriz yönetim ilke ve stratejileri tespit edilerek bunların kriz yönetmede idari kapasiteyi nasıl güçlendirdiği ele alınmaktadır. Sonrasında, bu ilke ve stratejiler ile kamu yönetimlerinin krizler karşısında idari kapasitelerini güçlendirdiği ortaya konan idari kapasite unsurları çerçevesinde, ülkemizde kriz yönetimi ana hatlarıyla incelenmiştir. Bu yapılırken özellikle mülki idare teşkilatının işleyişi üzerinde odaklanılmış, krizlere etkin cevap verebilmek bakımından, illerde, ilçelerde devletin “idari kapasitesini” hayata geçirmekten sorumlu mülki idare sisteminin, kriz yönetiminde etkin olup olmadığı, yasal düzenlemeler ve işleyiş bakımından eksikliklerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada temel amaç, Covid-19 krizinde kamu yönetimi uygulamalarının etkinliğini realist ve eleştirel bir şekilde irdeleyerek, buna benzer krizlerle mücadelede devletlerin kapasitelerini artırmada en önemli unsurlardan birini teşkil eden idari kapasitenin güçlendirilmesinin; yönetimin kriz ve acil durum yönetimleri konusunda daha etkili ve verimli hâle getirilmesinin yollarını saptamaktır.
 

Türkiyede Mülki İdarenin Kriz Yönetme Kapasitesi: Covid 19 Örneği isimli 288 sayfadan oluşan kitap ; Ali Yılmaz tarafından yazılmış ve TİAV yayınevinin 16.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiyede Mülki İdarenin Kriz Yönetme Kapasitesi: Covid 19 Örneği pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.