Ulusal ve Uluslararası Hukuk Kapsamında Eşitlik İlkesi pdf indir

tarafından
6
Ulusal ve Uluslararası Hukuk Kapsamında Eşitlik İlkesi pdf indir

Eşitlik ilkesi, insanlık tarihi boyunca uğraşılan en önemli sorunlardan biri olmuş ve gerek uluslararası hukukta gerekse ulusal hukuklarda eşitsizlikle mücadele gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Belirli bir ülkeye, bölgeye ya da kıtaya özgü şekilde değil, dünyanın her yerinde maruz kalınan ayrımcı muamelelerin görülmesi nedeniyle bugün, eşitliğin olumsuz tanımı olarak da adlandırabileceğimiz ayrımcılık yasağını düzenleyen birçok uluslararası belge bulunmaktadır. Bu durumun bilinciyle hem uluslararası hem de ulusal düzenlemelerin yer aldığı çalışmada ilgili yargı kararları çerçevesinde incelenmiştir.
Çalışmamız üç bölümden oluşmakta olup ilk bölümde eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı kavramları tarihsel gelişim süreçleri ve alt türleri ile birlikte incelenmiş, ayrımcılığın dayandığı nedenler bağlantılı oldukları uluslararası belgeler ile birlikte açıklanmıştır. İkinci bölümde, günümüzde eşitlik ilkesi insan hakları konulu uluslararası sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olduğundan uluslararası kapsamda oluşturulan belgeler sırasıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği başlıklarında değerlendirilmiş ve özellikle bağlayıcı mekanizmasının daha geniş bir çerçevede yer almasından dolayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.14 üzerinde durulmuştur. Son olarak üçüncü bölümde ulusal mevzuatta yer alan eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir ve ilgili kanunlarda yer alan aykırı düzenlemeler incelenmiştir.
 

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Kapsamında Eşitlik İlkesi isimli 162 sayfadan oluşan kitap ; Zeynep İpek tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Kapsamında Eşitlik İlkesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.