Uluslararası Akredite Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim pdf indir

tarafından
4
Uluslararası Akredite Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim pdf indir

Günümüzde büyük hastanelerde stratejik yönetim uygulamalarına giderek daha fazla önem verilmekte, hastaneler uluslararası kalite kuruluşlarınca denetlenerek akredite edilmektedirler Kalite ayrıca kurumların uluslararası alanda yükselmelerine yardımcı olabilecek en önemli faktör olarak da tanımlanmaktadır. .Gelişen teknolojiye paralel olarak üst düzey yöneticiler için akredite olmuş hastanelerin stratejik yönetimi de en fazla geliştirilmesi gereken konuların başında gelmektedir.
 
Joint Commission International (JCI) sağlık alanındaki hizmetlerin kalitesini ve güvenirliğini artırmaya odaklanmış,kar amacı gütmeyen bağımsız,uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş bir kuruldur.Ülkemiz açısından son yıllarda her geçen gün daha çok önem kazanan Sağlık Turizmi açısından da sağlık kuruluşlarının uluslararası akredite olmaları tercih edilen ve özellikle aranılan bir durumdur. Söz konusu büyük hastanelerin stratejik yönetim uygulamalarında kalite kavramını da gözden ırak tutmamaları gereklidir.
 
“Uluslararası Akreditasyon Almış Özel Hastanelerin Stratejik Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi”isimli bu çalışma bu alanda büyük bir eksikliği gidermektedir. Bu amaçla JCI tarafından akredite edilmiş 49 hastaneden İstanbul ve Gebze’de yerleşik bulunan 11 hastanenin Stratejik Yönetim Uygulamaları bu çalışma kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiş, hastanelerin 19 üst düzey yöneticisi ile yaklaşık 6 aylık bir dönemde,yarı yapılandırılmış derinlemesine yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 

Uluslararası Akredite Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim isimli 199 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Uğur Tarık Özkut tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 01.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Uluslararası Akredite Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.