Uluslararası Hukukun Genel İlkelerinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri pdf indir

tarafından
10
Uluslararası Hukukun Genel İlkelerinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri pdf indir

Küreselleşme ile birlikte dünya genelinde ekonomik olarak bir büyüme gerçekleşmiş ancak bütün devletler, gelişmiş ülkeler ile eşit ve adil bir şekilde bu büyümeden yararlanamamışlardır. Ancak ekonomik kalkınma düşüncesi daha adil bir dünya düzeni yaratma konusunda önemli bir yaklaşım olarak varlığını devam ettirmektedir. Aynı zamanda, ekonomik kalkınmayı önceliklendirmesi gereken yeni küresel politik ekonomi düzeninde uluslararası hukuk da değişim göstermektedir. Bu kapsamda, uluslararası hukukun genel ilkeleri ile demokrasi ve insan hakları temelli bir evrensel hukuk kültürü ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada da tarihsel süreç içerisinde gelişim gösteren kalkınma hakkı, uluslararası hukukun genel ilkeleri ile ekonomik kalkınma arasındaki yakın ilişki ve yine bu bağlamda ekonomik kalkınmayı destekleyici, küresel dinamikleri gözeten insan haklarını koruyan, demokratik yeni bir hukuk düzeni anlayışı incelenmektedir.
 

Uluslararası Hukukun Genel İlkelerinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri isimli 103 sayfadan oluşan kitap ; Gizem Önen tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Uluslararası Hukukun Genel İlkelerinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.