Uluslararası Tarihsel Sosyoloji pdf indir

tarafından
58
Uluslararası Tarihsel Sosyoloji pdf indir

Uluslararası Tarihsel Sosyoloji, Politik Marksizmin Uluslararası İlişkiler disiplinindeki kilit öncülerinden
Benno Teschke’nin Uluslararası Tarihsel Sosyoloji (UTS) ile ilgili görüşlerini içermektedir. Marksist UTS,
Dünya Sistemleri Perspektifi, neo-Gramscici Uluslararası Politik Ekonomi, Amsterdam Okulu, Politik
Marksizm, neo-Leninizm ve Post-Kolonyal Teoriyi de içeren çeşitli ve zengin geleneklerden beslenmektedir. Politik Marksizm görüşünden yola çıkan Teschke, ana akım Uluslararası İlişkiler teorisinde hakim olan rasyonalizm, yapısalcılık ve pozitivizme alternatif bir UTS’nin ana hatlarını çizmektedir. Teschke yaklaşımını Marksizmin hümanist fail bazlı yorumlarıyla bilimselci yapısalcı yorumları arasındaki tartışmanın eksenine yerleştirerek, toplumsal mülkiyet ilişkilerine dayanan fail bazlı bir Marksist UTS’nin temel savlarını savunmaktadır. Teschke’nin asıl hedefi ise Justin Rosenberg tarafından Uluslararası İlişkilere uygulanan Eşitsiz ve Birleşik Gelişme (EBG) Teorisinin yapısalcı görüşleridir.
 
Faruk Yalvaç ise Giriş yazısında, Marksizmin eleştirel gerçekçi bir yorumundan yola çıkarak, Teschke’nin görüşlerinin temelini oluşturan ve Marx’ın erken çalışmalarıyla geç çalışmaları arasındaki farka dayanan “hümanist” ve “bilimsel” Marksizmin ayrımının hatalı olduğunu belirtmektedir. Yalvaç, Marx’ın ne tamamen hümanist ne de tamamen yapısalcı olduğunu, fakat iki unsurun da bir arada bulunduğu bir toplumsal teori geliştirdiğini ve Marksist bir UTS’nin bu temellerde geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
 

Uluslararası Tarihsel Sosyoloji isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Benno Teschke tarafından yazılmış ve NİKA YAYINEVİ yayınevinin 30.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları pdf indir başlıklı makalemizde Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları indir, Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları oku ve Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Uluslararası Tarihsel Sosyoloji pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.