Uydurma Hadis Nüshaları pdf indir

tarafından
5
Uydurma Hadis Nüshaları pdf indir

Hadis uydurma faaliyetinin, Hz. Osman’ın (r.a.) şehit edilmesi ve onu takip eden süreçte başladığı ehlince bilinmektedir. Değişik amaçlarla ve şekillerde gerçekleştiği ifade edilen hadis uydurma faaliyetinin, başladığı ilk günlerdeki gibi şifahi/sözlü olarak devam etmediği anlaşılmaktadır. Zira çoğunlukla râvilerin tercemelerini konu edinen ricâle dair kaynaklar ile uydurma rivayetleri bir araya getirmeyi amaçlayan mevzûât eserlerinde, başta “mevzû/uydurma” olmak üzere münker, bâtıl, asılsız ve maklûb gibi sıfatlarla nitelenen ve “nüsha”nın yanı sıra
sahîfe, cüz ve kitâb gibi isimlerle anılan yazılı hadis materyallerinden söz edildiği görülmektedir. Bu çalışma,bunlardan en az bir münekkit hadis âliminin mevzû olarak nitelediği uydurma hadis nüshaları hakkındadır. Çalışmanın temel amacı, her şeyden önce belirtilen vasıfları taşıyan uydurma hadis nüshalarını tespit etmek ve bu sayede onlara ilişkin dağınık halde bulunan bilgileri bir araya getirmek, eksik olanları tamamlamak ve yanlış olanları düzeltmektir. Bu amaç doğrultusunda uydurma hadis içeren nüshalara dair bilgiler derlenip toplanmış, bu nüshaları oluşturduğu veya rivayet ettiği söylenen râvi ve kişilerin hakkında anahatlarıyla bilgi verilmiş ve mezkûr nüshalardan oldukları anlaşılan rivayetler zikredilmiştir.
 
 

Uydurma Hadis Nüshaları isimli 304 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Rıdvan Yarba tarafından yazılmış ve KİTAP DÜNYASI yayınevinin 06.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Uydurma Hadis Nüshaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.