Vergi Hukuku pdf indir

tarafından
49
Vergi Hukuku pdf indir
* Vergi Ödevi * Vergilendirme Yetkisi * Vergi * Anayasal İlkeler * Vergilendirme İlkeleri * Anayasal Vergilendirme İlkeleri * Vergilendirme İlişkisi * Vergi Alacaklısı * Vergi Borçlusu * Vergi Borçluluğunu Özne-Nesne Bağlamında Okumak: “..Den Sorumluluk”, “… İle Sorumluluk” * Vergi Borçlusunun Ödevleri * Vergilendirme İlişkisinin Aşamaları * Vergi Alacağında Zaman * Vergilendirme * Gelir Vergisi * Gelir Türleri ve Elde Edilmesi * Gelir Türlerinin Elde Edilmesi * Dar Mükellefiyette Gelir Türlerinin Elde Edilmesi * Oran * Tarh * Kurumlar Vergisi * Kurum Kazancının Elde Edilmesi * Dar Mükellefiyette Kurum Kazancının Elde Edilmesi * Ortak Hükümler * Katma Değer Vergisi * Katma Değerin Yaratılması * Usul Hükümleri *Vergilendirmede Denetim ve Cezalar * Vergi Denetimi * Denetim Türleri * Suç ve Ceza * Ceza Sorumluluğu * Suçlar ve İdari/Adli Cezalar * Cezaların Uygulanması * Vergilendirmeden Doğan Anlaşmazlıklar ve Çözümleri * Vergi Usul Kanunu * Kamu Denetçiliği Kanunu * Vergi Yargısı * Adli Yargı * Anayasa Yargısı * Avrupa Yargısı * Kavram * Kurallar * Mahkeme Kararları * Özelgeler * Kavram Dizini

 

Vergi Hukuku isimli 608 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Nihal Saban tarafından yazılmış ve BETA BASIM YAYIM yayınevinin 24.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Vergi Hukuku pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.