Verginin Temelleri pdf indir

tarafından
3
Verginin Temelleri pdf indir

İçindekiler
 
ÖNSÖZ
GİRİŞ
1. VERGİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. VERGİ
1.1.1. Katma Değer Vergisi (KDV)
1.1.2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
1.1.3. Gider Vergileri
1.1.3.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
1.1.3.2. Özel İletişim Vergisi
1.1.3.3. Konaklama Vergisi
1.1.4. Gelir Vergisi
1.1.5. Kurumlar Vergisi
1.1.6. Veraset ve İntikal Vergisi
1.1.7. Motorlu Taşıtlar Vergisi
1.1.8. Emlak Vergisi
1.2. VERGİ SORUMLUSU
1.3. VERGİ BEYANNAMESİ
1.4. VERGİLENDİRME
1.5. VERGİ MATRAHI
1.6. VERGİNİN TARHI
1.7. VERGİNİN TAHAKKUKU
 
2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VERGİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ
2.1. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİREN YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
2.1.1. Vergide Genel Düzenleyici İşlem Sorunsalı
2.2. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ
2.3. VERGİ ALACAĞINI DOĞURAN İDARİ İŞLEMLERİN YAPILMASI
2.3.1. Vergi Matrahının Mükellef Tarafından Belirlenmesi Durumunda Vergi Tarhı
2.3.1.1. Beyannamenin Düzenlenmesi
2.3.1.2. Beyannameye Göre Tahakkuk Eden Vergiye İtiraz
2.3.1.3. Beyannamede Vergi Matrahının Düşük Gösterilmesi Sorunu
2.3.2. Vergi Matrahının İdare Tarafından Belirlenerek Tarh Edilmesi
2.3.2.1. İkmalen Vergi Tarhı
2.3.2.2. Re’sen Vergi Tarhı
2.3.2.3. İdarece Vergi Tarhı
2.3.3. Kaynakta Kesme (Stopaj)
3.3.3.1. Stopaja İtiraz
 
3. VERGİ TARHİYATLARININ TAHAKKUK ETMESİ
3.1. VERGİ MATRAHININ BEYANNAMEYE DAYANMASI DURUMUNDA VERGİNİN
TAHAKKUKU
3.2. VERGİ MATRAHININ İDARE TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA VERGİNİN
TAHAKKUKU
3.2.1. Tarhiyata Karşı İptal Davası Açma
3.2.2. Vergiyi Ödemek
3.2.3. Uzlaşmak
 
4. DAVA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA VERGİYE İTİRAZ
4.1. VERGİ HATALARI
4.1.2. Hesap Hataları
4.1.2. Vergilendirme Hataları
4.2. VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ
 
KAYNAKÇA
 

Verginin Temelleri isimli 93 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Özgür Kızıltoprak tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Verginin Temelleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.