Waya Di Birayanê Pê Hawt Koyan pdf indir

tarafından
5
Waya Di Birayanê Pê Hawt Koyan pdf indir

Ju waya di birayan bena. Nî birayî pê hawt koyan de benê. Rojê kêneke maya xo ra vana “Dayê nî birayê mi kotî yê ez wazena şorî înan bivênî.” Maye vana “Dîka mi birayê to hayê pê hawt koyan de. To nêşkîna şorê bivênê.”Kêneke vana “Nê ez wazena ke bivênî, wa mi rê zamet bo.” Maye bêçare manena û vana “Kêneka mi ez nika to rê wele ra ju here virazena binûşe hera xo ra û şo biranê xo bivêne. Lakîn ju tilsimê na here est o. O cî to gerê raye de çi rastê to beno bibo caran mevacê “çuş.” Timî-timî vace “çu-çu” hetanî ke to resta hetê biranê xo. Hanû bî ke to xo şaş ker va “çuş” cade hera to şanîna we bena wela verî.” Ana ceynike wele ra ju here virazena. Kêneke nûşena pira şona. Şona şona xêlî şona raye de ju moreke vênena. Wazena a moreke bîgo hetê xo. Hera xo ra vana “Çuş” ke moreke bîgo here cade îca de bena wele. Kêneke mecbûr pey de gêrena ra êna hetê maya xo. Maye vana “Kêna mi, mi to ra va ke “To çi dî hera xo mede vindetene. Hera xo ra mevace “çuş,” timî-timî vace “çu çu.” Ana kêna xo rê rêna wele ra herêda bîne virazena. Kêneke xêlî raya xo şona raye de bena têfşan. Rastê kanîyê êna hera xo ra rêna vana “Çuş.” Here rêna bena wele û êna war. Kêneke bêçare rêna gêrana ra û serê maya xo de şona.
 

Waya Di Birayanê Pê Hawt Koyan isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Turabi Kişin tarafından yazılmış ve VATE YAYINLARI yayınevinin 13.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Waya Di Birayanê Pê Hawt Koyan pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.