Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi pdf indir

tarafından
6
Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi pdf indir

Bu çalışma, Arap dünyasında 1958-2018 yılları arasında Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi (YDAÖ) adlı disiplinin doğuşunu, gösterdiği gelişmeleri ve güncel yönelimlerini ele almaktadır. Amacı, disiplinin başlangıcından günümüze kadar sergilediği gelişim konusunda tarihsel bir genel bakış sunmaktır. Ağırlıklı olarak son 60 yıla odaklanılsa da okuyucunun günümüz eğilimlerinin tarihsel bağlamlarını anlamasını sağlamak için önceki dönemin genel bir analizi de yapılmıştır. En etkili uzman, akademisyen, yazar ve eğitimcilerle disiplinin gelişimine katkıda bulunmuş önemli eserlerin tümü değerlendirilmiştir. Etkinliklerin merkez üssü olarak kabul edilen YDAÖ enstitülerine ve uzman ve akademisyenlerin aynı masa etrafında toplanarak YDAÖ alanında kullanılan yaklaşım, eğilim ve yöntemleri tartışmalarına olanak sağlayan önemli toplantılara özel önem verilmiştir. Tüm bu özellikler, son zamanlarda Orta Doğu bölgesini etkileyen önemli sosyopolitik değişikliklerin anlatımıyla zenginleştirilmiş, türünün ilk örneği olan kapsamlı bir çalışmada bir araya getirilmiştir.
 

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi isimli 232 sayfadan oluşan kitap ; Andrea Facchin tarafından yazılmış ve AKDEM YAYINLARI yayınevinin 15.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.