Yaşam Becerileri Eğitimi pdf indir

tarafından
26
Yaşam Becerileri Eğitimi pdf indir

Modern zaman, insana daha refah bir yaşam vaat ederken bu vaadin ardında ondan daha fazla yaşam becerisi beklemektedir. 21.yüzyılın yükselen beceri türleri, günlük hayat içindeki yaşam becerilerini çeşitlendirirken onları biraz daha çetrefilli hale getirmiştir. Bu durum yaşam becerilerinin eğitimini zorunlu kılmaktadır. Teknolojinin ve üretim toplumlarının hızlı gelişimi bu hıza sadece ayak uyduran bireyler değil bu değişimi bilinçli bir şekilde yönetebilecek bireylere ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaç problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, eleştirel düşünme becerileri, karar verme becerileri, öz farkındalık becerileri, duygularla ve stresle başa çıkma becerileri, iletişim becerileri, empati kurma becerileri, dijital yaşam becerileri ile 21. yüzyıl yaşam becerilerine olan ilgiyi giderek artırmaktadır. Bu kitap sağlıklı bir bireyde yer alması gereken yaşam becerileri üzerine odaklanarak ilgili becerilerin daha kolay anlaşılabilmesi için kavram, beceri, gelişim ve bazı uygulama örnekleriyle bireylerin yaşam becerilerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla yaşam becerilerinin bireye sağladığı katkılar ile bireyin sosyolojik bir varlık olarak yaşamını daha sağlıklı ve mutlu bir biçimde sürdürebilmesi sağlanacaktır. Sorunları çözmek, engelleri aşmak ve daha mutlu bir yaşam sürebilmek için değişim ve gelişime ihtiyaç duymaktayız. Çünkü;
“Sorunları, onları oluştururken kullandığımız düşünce tarzını kullanarak çözemeyiz.”
(Albert Einstein)
 

Yaşam Becerileri Eğitimi isimli 337 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 17.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Yaşam Becerileri Eğitimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.