Yaşlı İstismarı ve İhmali Kapsamında Yaşlılara Karşı Cinsel Suçlar pdf indir

tarafından
3
Yaşlı İstismarı ve İhmali Kapsamında Yaşlılara Karşı Cinsel Suçlar pdf indir

Yaşlı istismarı ve ihmali, mağdur yaşlılarda artan morbidite ve mortalite dahil olmak üzere ciddi olumsuz sağlık sonuçlarına neden olabilen, sadece mağdur yaşlı bakımından değil mağdurun ailesi ve genel anlamda toplum üzerinde olumsuz etkileri olan ve her toplumda görülebilen küresel bir halk sağlığı problemidir. Ayrıca diğer tüm istismar ve ihmal biçimleri gibi yaşlı istismarı ve ihmali türleri de aslında birer insan hakları ihlalidir. Yaşlı istismarı ve ihmali olarak kabul edilen hareketlere bağlı olarak ortaya çıkan ölüme varan olumsuz sağlık sonuçları ve diğer bütün insan hakları ihlalleri dolayısıyla gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda konu ile ilgili yenilikçi stratejiler, ulusal eylem planları ve hatta yasal önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Fakat şu an için yaşlıları etkili bir biçimde koruyan bağlayıcı nitelikte bir uluslarası sözleşmenin bulunduğuınu söylemek mümkün değildir. Artan yaşlı nüfusu dikkate alındığında önümüzdeki uzun yıllar boyunca sorunun daha da yaygınlaşarak görünür hale geleceğinden şüphe bulunmamaktadır. Bu nedenle de yaşlılara karşı gerçekleştirilen tüm istismar ve ihmal türleri üzerinde daha fazla araştırmalar yapmak, sorunun yaygınlığını ortaya koymak konu ile etkili bir biçimde mücadele etmek açısından oldukça önemlidir. Özellikle de yaşlıların rızasına aykırı bir biçimde gerçekleştirilen ve yaşlı istismarı ve ihmal türlerinden en az rapor edileni olan yaşlının cinsel olarak istismar edilmesi hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğu bir gerçektir. Dahası hangi tür davranışların yaşlıları cinsel olarak istismar ettiği, suçun faillerinin ve mağdurlarının belirgin özelliklerin neler olduğu, hangi belirtilerin yaşlıların cinsel olarak istismar edildiği noktasında ipucu vereceği, sorunun gerçekleştiği oranda açığa çıkmamasının nedenleri, meselenin yaygınlığı gibi konuların çok daha fazla ele alınması gerekmektedir.
 

Yaşlı İstismarı ve İhmali Kapsamında Yaşlılara Karşı Cinsel Suçlar isimli 193 sayfadan oluşan kitap ; Yiğit İltaş tarafından yazılmış ve KARAHAN KİTABEVİ yayınevinin 06.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yaşlı İstismarı ve İhmali Kapsamında Yaşlılara Karşı Cinsel Suçlar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.