Yedi Askı Şiirleri- Muallakat-ı Seb’a (Cep Boy) (Tam Metin) pdf indir

tarafından
11
Yedi Askı Şiirleri- Muallakat-ı Seb’a (Cep Boy) (Tam Metin) pdf indir

Yedi Askı (Muallakât-ı Seb’a), Cahiliye Dönemi Arap yarımadasında her biri şairinin en güzel kasidesi olarak kabul edilen yedi şaire ait şiir koleksiyonuna verilen addır. Yılın belirli aylarında düzenlenen panayırlarda yapılan şiir yarışmalarında dönemin şiir otoritelerince seçilen, altın suyuyla yazılarak Kâbe duvarına asılan bu şiirler İslâm öncesi Arap edebiyatının zirve noktasını temsil eder. 
Altmış ila yüz beyitten oluşan bu kasideler şairin sevgilisinin hatırasını anlatarak başlar. Şairin atı veya devesi, çöl hayvanları ve bedevi hayatından sahnelerin canlı tasvirlerinin yer aldığı uzun bir bölümün ardından, şairin kabilesini veya önemli bir kişiyi övmesiyle de sona erer.
Muallakaların tamamı Türkçeye ilk kez Şerefettin Yaltkaya (1880-1947) tarafından çevrilmiştir.  1943 yılında basılan bu çevirinin 1989 yılında ikinci baskısı yapıldı. Yayınevimizin bu baskısında, eserin 1943 baskısı esas alınmış, eserin imlası günümüz imla kurallarına göre düzenlenmiştir.
 

Yedi Askı Şiirleri- Muallakat-ı Seb’a (Cep Boy) (Tam Metin) isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve KARBON KİTAPLAR yayınevinin 14.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Yedi Askı Şiirleri- Muallakat-ı Seb’a (Cep Boy) (Tam Metin) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.