Yeni Çağ’dan Yakın Çağ’a Uygarlığın Öyküsü pdf indir

tarafından
8
Yeni Çağ’dan Yakın Çağ’a Uygarlığın Öyküsü pdf indir

Yeni Çağ’ın başlaması Fransız Devrimi ile gerçekleşir. Orta Çağ’ın dinsel öğretiler egemenliğinde geçen dönemi halk kitlelerinin ayağa kalkmasını ve yönetimde pay sahibi olmak istemesini doğurmuştur. Zorlu yaşam koşulları altında ezilen kitlelerin talepleri soyluların iktidarını ve ruhban sınıfının baskısını sarsmıştır. Soylular ve ruhban sınıfından sonra üçüncü sınıf diye nitelendirilen geniş halk kitleleri ayrıca askerî diktatörlerin baskısıyla karşılaşacaktır. Tarihe Napolyon Savaşları olarak geçen çok sayıda muharebe sonrasında Avrupa kıtasının haritası değişmiştir.
 
Endüstri Devrimi’nin yaşanmasıyla köylülerin yanı sıra geniş bir işçi sınıfı ortaya çıkar. Yeni yaşam koşulları sonucunda bu kitlenin hak arama mücadelesi ülke yönetimlerini değiştirecek boyuta ulaşır. Avrupa anakıtası ve sömürge toprakları üzerinde etkinlik alanını genişletmeye çalışan ülkeler ve ulusçuluk akımı Birinci Dünya Savaşı’nın taşlarını döşemektedir. Ulus bilinci imparatorlukları yok ederken yeni ulus-devletlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
 

Yeni Çağ’dan Yakın Çağ’a Uygarlığın Öyküsü isimli 464 sayfadan oluşan kitap ; James Harvey Robinson tarafından yazılmış ve RETORİK YAYINLARI yayınevinin 05.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Yeni Çağ’dan Yakın Çağ’a Uygarlığın Öyküsü pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.