Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla Turizmin Destinasyonlara Etkileri pdf indir

tarafından
15
Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla Turizmin Destinasyonlara Etkileri pdf indir

Turizm sektörü, destinasyonları ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve politik açıdan etkilemektedir. Bu etkiler, destinasyonlarda farklı biçimlerde hissedilmektedir. Gelişmekte olan bir destinasyon kabul edilen Isparta’da turizmin etkileri son yıllarda gözle görülür biçimde artmıştır. Bu kitapta, turizmin destinasyonlara olan etkileri, turizm konusunda söz sahibi olan yerel paydaşların bakış açısıyla Isparta özelinde incelenmiştir. Kitap, turizm ve destinasyon alanındaki bu temel konuyu derinlemesine analiz etmesi bakımından hem gelişmekte olan destinasyonlardaki çalışmalara hem de turizm eğitim kurumlarının müfredatlarındaki pek çok derse kaynak olabilecek niteliktedir. Buna ek olarak yerel paydaşların turizmin destinasyonlara yaptığı etkiler konusundaki bakış açılarını yansıtması açısından oldukça zengin bir teori ve uygulama örüntüsünü okuyucuyla paylaşmaktadır. Kitabın son bölümünde ortaya koyulan yönetim ve pazarlama önerilerinin sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilmiş olması destinasyonlardaki stratejik turizm uygulamalarına katkı sağlayacaktır.
 

Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla Turizmin Destinasyonlara Etkileri isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Gülay Bulgan tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 19.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla Turizmin Destinasyonlara Etkileri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.