Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç ve Cezaları pdf indir

tarafından
7
Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç ve Cezaları pdf indir

Yerel yönetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlar genel olarak Merkezi Yönetim kadrolarında bulunan memurlarla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Geçmişte disiplin cezaları yönünden aralarında bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Ancak 2021 yılında zabıta ve itfaiye personeli için yönetmeliklerle öngörülen disiplin cezaları kaldırılmış, böylece yerel yönetimlerde görevli bütün memurlar hakkında 657 sayılı Kanun’da sayılan disiplin cezaları ile özel kanunlarda yer alan disiplin cezalarının uygulanması sağlanmıştır. Bununla birlikte, mevzuatta disiplin kurulları ve disiplin amirlerinin belirlenmesi ile ilgili farklı düzenlemeler getirilmiştir. Öte yandan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 2021 yılında yürürlüğe konulmuş, bu Yönetmelik’te bazı usul hükümleri değiştirilmiş, yerel yönetimler disiplin amirlerinin ise ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Bütün bu değişiklikler dikkate alınarak yenilenen bu kitabın sadece yerel yönetim memurlarının değil bütün devlet memurlarının yararlanabileceği uygulamaya yönelik bir kaynak olması amaçlanmıştır.
 

Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç ve Cezaları isimli 304 sayfadan oluşan kitap ; Enver Salihoğlu tarafından yazılmış ve MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI yayınevinin 13.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki pdf indir başlıklı makalemizde Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki indir, Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki oku ve Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Yerel Yönetimlerde Memurlarla İlgili Disiplin Suç ve Cezaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.