Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler pdf indir

tarafından
2
Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler pdf indir

Yönetim Yaklaşımları: Tarihsel Bir Giriş
Buse Alas

Geniş Katılımlı Grup Karar Veren Dağıtık Özerk Organizasyonlar Ve Geleceği
Arafat Salih Aydıner

Madalyonun Diğer Yüzü: Kurumsal Sosyal Sorumsuzluk
Hamit Murat Özcan

Kurumsal Mantık Yaklaşımı Ve İnformel Örgütler Üzerine Bir Değerlendirme
Hazal Duman Alptekin
Umut Koç

Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden ‘Örgütsel Alan’ Ve ‘Pazar’ İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım
Rıdvan Kocaman

Engelli Olmanın Dezavantajlılığı: Engelli Bireyler İle Engelli Olmayan Bireylerin Girişimcilik Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Sistematik Bir Literatür İncelemesi
Hilal Durak
Gökhan Gürler
Oğuzhan Öztürk

Stratejik Grup Çalışmalarının Bibliometrik Analizi
Mustafa Yıldırım

Nitel Araştırmalarda Durum Analizi: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği
Züleyha Sayın

Kripto Meşruiyet: Kripto Varlık Piyasasında Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerine Bir Araştırma
Abdullah Kıray
Vesile Çavuşoğlu

Farklı İş Modelini Benimseyen Aynı İşkolundaki İşletmelerin Farklılaşan Rekabet Güçleri Algısı: Muğla İli Zeytinyağı İmalatı İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
İbrahim Özoktay
Serkan Dirlik

Ekonomik Krizlerde İşletme Gruplarının Çeşitlendirme
Stratejileri
Yücel Türker
Ela Özkan Canbolat
 
 

Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler isimli 190 sayfadan oluşan kitap ; Akansel Yalçınkaya tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 11.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.