Yükseköğretimde Nitelik pdf indir

tarafından
4
Yükseköğretimde Nitelik pdf indir

Yükseköğretim; toplumun bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemesine öncülük eden temel bir kurumdur. Bu nedenle yükseköğretimin niteliği, uluslararası rekabetin yoğunlaştığı günümüzde özel bir öneme sahiptir. Bu kitap, “Yükseköğretimde Nitelik” başlığı altında, bu alanda derinlemesine bir inceleme sunmayı hedeflemektedir.
Kitabın ilk bölümünde “nitelik” kavramının ne olduğu, tarihsel ve sosyokültürel bir perspektiften nasıl şekillendiği ele alınmıştır. Nitelik (kalite), eğitim alan yazınında sıkça karşımıza çıkan ancak çoğu zaman yeterince aydınlatılmamış bir kavramdır. Yükseköğretimin rolleri, hedefleri ve sorumlulukları, niteliğin bu öğretim düzeyindeki önemini belirleyen temel faktörlerdir.
Türkiye’de yükseköğretimin tarihsel gelişimine dair bir çerçeve sunan bölümünde ise Türk yükseköğretim sisteminin nasıl değişim gösterdiğini ve bugünkü durumunun ne olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkemizin uluslararasılaşma sürecindeki rolü, Bologna Süreci ve değişim programlarıyla nasıl bütünleştiği, kitabın ilerleyen bölümlerinde ele alınmaktadır. Ayrıca uluslararası sıralama kurum ve ölçütleri, EFQM modeli gibi kalite yönetim sistemlerinin yükseköğretimdeki yansımaları da detaylı bir şekilde inceleniyor. Yükseköğretimde niteliğin nasıl sağlandığı, hangi araçlarla ölçüldüğü ve geliştirildiği konuları, kitabın belki de en kritik bölümünü oluşturmaktadır. Son olarak, Türkiye yükseköğretim sisteminin nitelik düzeyine ve öğretim elemanlarının algılanma biçimine dair somut bir örnek olarak Bahat (2020) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Yükseköğretiminde Nitelik Sorunsalı Konusunda Devlet Üniversiteleri Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri” doktora tez çalışmasının “Öğretim Elemanı Görüşleri”ne yer verilmiştir.
 

Yükseköğretimde Nitelik isimli 132 sayfadan oluşan kitap ; Dr. İsa Bahat tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yükseköğretimde Nitelik pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.