Yunanca Kökenli Tıp Terimleri pdf indir

tarafından
5
Yunanca Kökenli Tıp Terimleri pdf indir

Terminoloji Tıp bi­limi için hayatîdir, olmazsa olmazdır. Temel Tıp Bilimleri’nde termino­loji çok büyük oranda Latince-Yunanca’dır. Bugün Türkiye’deki Tıp Fakülteleri’nin bir bölümünde terminoloji dersi yoktur, olanlarda ise verilen eğitimin kali­tesi ve içeriği çok tartışmalıdır. Bildiğim kadarıyla, Türkiye’de böyle spesifik bir ça­lışma mevcut bulunmamaktadır. Bu çalışmada kavramların orijinal (Yunanca) ya­zılışları da verilmiştir. Tıbbî Terminoloji Bilimi’ne katkı sunması dileklerimle bütün hekimlerimizi ve Tıbbiye öğrencilerini en samimî hissiyatımla selâmlarım.
Dr. Hakkı Açıkalın
 

Yunanca Kökenli Tıp Terimleri isimli 664 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Hakkı Açıkalın tarafından yazılmış ve KÜRESEL KİTAP yayınevinin 04.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yunanca Kökenli Tıp Terimleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.